Vanaf 9 maart zal uw rekening bij de bakker stijgen, zodanig je bakker een rendabel bedrijf blijft en zijn voortbestaan kan garanderen. Deze stijging is niet het gevolg van uw bakker zijn wens voor een nieuwe wagen in 2021. Wat de oorzaak wel is lichten we graag in de volgende alinea’s toe.
De grootste boosdoener zijn prijsstijgingen van onze grondstoffen in 2020. Zo ging de prijs van de krieken fors de lucht in, de gist, eitjes, room en vele andere producten werden plots allemaal duurder. U kan het vergelijken met uw winkelkar in de supermarkt die sinds corona ook heel wat prijziger uitvalt.
Tot slot hebben wij tijdens de corona periode heel wat extra investeringen moeten doen, die noodzakelijk waren maar door hun aard niet kunnen worden verrekend. Denk maar aan alle extra verpakkingen, extra personeel, handgels, mondmaskers, plexi schermen en nog heel wat andere zaken. Daar wij verwachten dat deze extra kosten ook nog een hele tijd langer zullen moeten worden gedragen konden wij niet anders dan deze deel door te rekenen aan onze klant.
Wij hopen dan ook dat wij met deze toelichting mogen rekenen op jullie begrip voor dit iets minder fijn nieuws.
Alvast bedankt
Vele groetjes,
Jullie Mortier-Team